2022-03-17

Vera Asyl Samordningsmöte 16 mars med fokus på massflyktsdirektivet


Den 16 mars var det åter dags för samordningsmöte för de regioner som använder Vera Asyl. Även denna gång valde Veratech att hålla mötet via Microsoft Teams, eftersom flera regioner fortsatt arbetar på distans.

Mötet präglades helt av diskussioner kring EU:s massflyktsdirektiv om tillfälligt uppehållstillstånd för flyktingar från Ukraina och hur anpassningar kan göras i Vera Asyl för att bäst administrera de hälsoundersökningar som ska genomföras samt föra statistik över utförd vård för personkretsen.

Veratech bjuder in till nästa samordningsmöte den 20 oktober 2022 och håller tummarna för att det blir ett heldagsmöte i Veratechs lokaler på Mosebacke.

Senaste nyheterna

Alla nyheter