2023-02-23

Vi presenterar FriSam Utomlän!


FriSam Utomlän – ett nytt system utvecklat för Region Örebro län – har nu sedan en tid tillbaka rullat i produktion. Systemet hanterar regionens utomlänsfakturering av vård, och första fakturering av vårdkontakter har precis genomförts med gott resultat.

Läs mer om Frisam Utomlän

Senaste nyheterna

Alla nyheter