Undersökningar Asylsökande & Kommunplacerade

Vera Asyl Hälsoplan


Vera Asyl Hälsoplan är ett system för att utifrån Migrationsverkets MELKER-lista underlätta administrationen kring kallelse av asylsökande till hälsoundersökningar och tandvårdskontroller. Systemet vänder sig till vårdpersonal, men kan även användas av centrala funktioner inom regionen.

Kallelse till hälsoundersökning och tandvårdskontroll anpassas automatiskt till talat språk hos patienten. Varje kund har möjlighet att använda sina egna mallar.

Automatiserad registrering av genomförda hälsoundersökningar i Migrationsverkets Melker-tjänst kan göras med hjälp av Vera Hubot.
Läs mer om Vera Hubot

Det finns också möjlighet att ta ut statistik över hälsoundersökningar som registrerats i Hälsoplan i Vera Asyls Statistik-funktion.
Läs mer om Vera Asyl Statistik

Systemet utvecklas kontinuerligt tillsammans med våra kunder.

Våra kunder använder Vera Asyl Hälsoplan!

Region Skåne har tagit fram en instruktionsfilm över Vera Asyl Hälsoplan som kan ses på deras hemsida.
Till instruktionsfilmen

Produktblad

Ladda ner/öppna och läs mer om vårt system Vera Asyl Hälsoplan.

   Produktblad som PDF


Skärmbilder från applikationen: