Attest-/Fakturasystem

Vera Attest


Vera Attest från Veratech förenklar er hantering av leverantörsfakturor. Ni sparar tid och får bättre kontroll på leverantörsfakturorna. Ett fördefinierat attestreglemente styr fakturorna till rätt person. Det inbyggda konteringsstödet gör det lätt att kontera. Notifieringar och påminnelser skickas via mejl och fakturor omdirigeras automatiskt till annan attestant vid frånvaro, vilket gör att inga fakturor blir liggande obehandlade. Slutattesterade fakturor överförs tillsammans med fakturabilderna till ekonomisystemet, men finns även kvar i Vera Attest arkiv. Användarna har åtkomst till systemet närsomhelst och överallt.

I Vera Attest ingår funktioner så som spärr av leverantör, delattest av fakturor, periodisering, granskningsfunktion och sekretessfakturor.

MED VERA ATTEST FÅR NI:

  • Ett system som är enkelt för attestanterna att arbeta i
  • Möjlighet till företagsanpassning och kundunika lösningar
  • Stöd för redovisningsbyråer m fl som hanterar flera företag
  • Obegränsat antal användare
  • Användarsupport
  • Systemunderhåll och uppdateringar

Följande kunder använder Vera Attest:

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Veratech